<p>Cvičen&iacute; na podlaze se neobejde bez vhodn&eacute; karimatky. Karimatky jsou nezbytn&eacute; vybaven&iacute; pro cvičen&iacute; j&oacute;gy, kalanetiky, strečinku, ale ocen&iacute;me ji i při posilov&aacute;n&iacute;. Dal&scaron;&iacute;m typem podložek jsou rotačn&iacute; podložky, kter&aacute; pom&aacute;haj&iacute; procvičovat p&aacute;nev. Rotačn&iacute; podložky můžou b&yacute;t vybaven&eacute; i gumou na procvičov&aacute;n&iacute; rukou.</p>